• تربیت فرزند

    اصلی ترین هدف سایت آموزش چگونگی تربیت فرزند شمـــــــــا

  • داشتن آرامش در زندگی با تربیت درست فرزندان

به سایت تربیت فرزند خوش آمدید امیدوارم از مطالب استفاده لازم را ببرید

رسالت ما :

در این سایت یک چشم انداز مشخص را دنبال می‌کنیم
تربیت فرزندانمان به عنوان افرادی مسئول و رضایتمند از زندگی؛ افرادی که بتوانند نیازهای خود را بشناسند و آنها را تامین کنند ؛
بدون آنکه به نیازهای افراد دیگر تعدی کنند.

آخرین مقالات :

مقاله 8

/
چقدر با نقش پدر در تربیت آشنایی دارید ؟(قسمت دوم)می خواهم این م…

مقاله 7

/
چقدر با نقش پدر  در تربیت آشنایی دارید؟دو پدر را تصور کنید که بعد از تمام ش…

مقاله 6

/
آیا می دانید توانایی کنترل امور ،از کنترل خودتان شروع می شود؟(مخ…

مقاله 5

/
آیا می دانید بین یادگیری کودکان و نیازهای عاطفی آنها پیوند م…

مقاله 4

/
آیا رفتارهای تغذیه‌ای درست در کودکان شیرخوار را می‌دانید ؟کودک د…

مقاله 3

/
آیا من احساسات فرزندم را درک می کنم یا انکار می کنم؟ در مقاله…

مقاله 2

/
حریم به چی گفته میشه؟ از زمانی که کودک شما به دنیا می آید ب…

مقاله 1

/
انکار احساس فرزندم یعنی چی ؟ یک خانم برایم تعریف کرد که" وقتی نه …

فعالیت های ما در این سایت

کلیات کار ما

دوره ها وسمینارها

در دوره ها و سمینارهای ما با جدیت بیشتری تربیت فرزندخود را پیگیری کنید …

یک دنیا آموزش

آموزش های ما را فرا گرفته و فرزندان خود را درجهت درست تربیت کنید

با ما در ارتباط باشید

در مورد تربیت فرزند خود با ما در ارتباط باشید